Naprapatbehandling 40 min

En naprapatbehandling hos oss börjar med att du får berätta om dina besvär, därefter undersöker vi dig och diagnostiserar ditt besvär. För än då kan vi starta din behandling, där vi använder oss av manuella tekniker såsom manipulation, mobilisering, töj, massage och dry needling (en nålbehandlings form), det som behövs för ditt besvär. Till sist går vi igenom en rehabiliteringsplan anpassat efter ditt besvär och utefter de krav du ställer på din kropp med bra träningsrådgivning. Vi vill med behandlingar återskapa god funktion i led och muskler och optimera din kropp till den nivå du vill nå.

Har du en längre sjukdomshistoria, flera besvär eller vill ha en längre behandling rekommenderar vi att du bokar 60 minuter istället.

Behandlingslängd: 40 minuter
Pris: 750

Naprapatbehandling 40 min Erbjuds av:

Josefine Berggren, Sara Ölvestad

» Browse schedule.