Naprapatbehandling 60 min

En naprapatbehandling hos oss börjar med att du får berätta om dina besvär, därefter undersöker vi dig och diagnostiserar ditt besvär. För än då kan vi starta din behandling, där vi använder oss av manuella tekniker såsom manipulation, mobilisering, töj, massage och dry needling (en nålbehandlings form), det som behövs för ditt besvär. Till sist går vi igenom en rehabiliteringsplan anpassat efter ditt besvär och utefter de krav du ställer på din kropp med bra träningsrådgivning. Vi vill med behandlingar återskapa god funktion i led och muskler och optimera din kropp till den nivå du vill nå.

En behandling på 60 minuter passar dig som har en längre sjukdomshistoria, flera problematiker eller vill ha en längre behandling med tex. träningsrådgivning också.

Behandlingslängd: 1,0 timmar
Pris: 1150

Naprapatbehandling 60 min Erbjuds av:

Sara Ölvestad, Josefine Berggren

» Browse schedule.