Rörelseanalys

Rörelseanalysen hjälper dig att hitta dina starka och svaga länkar i din kropp. Det ökar kroppsmedvetenheten, förbättrar förståelsen till olika smärttillstånd och svårigheter i din vardag eller träning.
Sju basövningar analyseras av en av våra naprapater på kliniken. Här hittar vi eventuella samband mellan skador och dåliga rörelsemönster, vi ”identifierar dina svaga länkar”.

Tillsammans går vi igenom och skräddarsyr ett effektivt och motiverande träningsprogram just för dig och du instrueras i övningarna. Efter 6-8 veckor finns det möjlighet att boka upp en ny tid för uppföljning och att gå vidare till nästa nivå.

Förebyggande - Du börjar jobba med sina svaga länkar som återhämtningspass eller intill ordinarie träning

Prestationshöjande - Individuell träningsprogression

Rehabiliterande - Rörlighet och styrka utefter krav du ställer på din kropp

Behandlingslängd: 1,0 timmar
Pris: 1150

Rörelseanalys Erbjuds av:

Josefine Berggren

» Browse schedule.